Kontakta oss

Vägarbeten

Publicerat 25 februari 2020

Vägarbeten runtom i kommunen påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som pågår gällande grävarbete, ledningsarbete och parkeringsmöjligheter.

Det är både Trafikverket, kommunen och Borgholm Energi samt privata aktörer som kan utföra grävarbeten i kommunen.

Tillfälliga störningar, LTF

Kommunen kan meddela lokala trafikföreskrifter, LTF, för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar, för vilka staten är väghållare, och för samtliga vägar (inom tättbebyggt område) om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering.

Skip to content