Utskriftsdatum: 18 April 2021

Häckar och buskage

25 februari 2020

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan gångbanan utanför din fastighet är ditt ansvar. Året om!

Fastighetsägarens ansvar för skötsel av häckar och buskage

 

 

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter.

Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan.

 

 

 

Vid utfart bör du se till att växter eller andra föremål inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

 

 

 

Vid hörntomt bör du se till att dina växter eller andra föremål inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Hoppa till innehåll