Kontakta oss
  • En välklippt häck vid vägen
  • Exempel på en välklippt häck
    En välklippt häck vid vägen

Häckar och buskage

Publicerat 25 februari 2020

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark, medan gångbanan utanför din fastighet är ditt ansvar. Året om!

Om en anmälan kommer in om att buskage eller häck skymmer sikten eller på annat sätt utgör en olägenhet upprättas ett tillsynsärende på byggenheten. Ansvarig fastighetsägare får information om att denne måste vidta åtgärder för att förbättra sikten. Om detta inte görs kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett åtgärdsföreläggande. Om fastighetsägaren inte följer föreläggandet inom bestämd tid så kan ett vite (böter) tas ut.

 

Fastighetsägarens ansvar för skötsel av häckar och buskage

 

 

Klipp din häck så att den inte skymmer sikten. Om du har träd eller häckar som växer intill gångbanan eller trottoaren ska det vara en fri höjd på 2,2 meter, för cykelväg minst 2,5 meter och bilkörbana 4,6 meter.

Plantera träd och häckar så att de inte tar utrymme från trafikanterna på gatan eller gångbanan.

 

 

 

Vid utfart bör du se till att växter eller andra föremål inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

 

Vid hörntomt bör du se till att dina växter eller andra föremål inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Hoppa till innehåll