Kårehamn gästhamn

Information och service

Drivs av: Borgholms kommun

Adress: Kårehamnsvägen 81

Betalning: Swish eller kort till hamnkapten

Toaletter: 3 stycken, varav 1 handikappanpassad

Duschar: 3 stycken

Latrintömning: Ja

Gråvattentömning: Ja

Slip: Ja

Sjösättningsramp: Ja

Hamnfakta

Gästplatser: 30 stycken

Småbåtar:  10 stycken

Hamndjup: 2-4 meter

Position: 5657 N , 1654 E

Sjökort: 81

El: Ja, begränsat antal platser

Förtöjning: Långsides när plats finns

Förbud mot strandstädning

Strandstädning vid Kårehamn strand/Skanviken är inte tillåten. Detta eftersom  Havs- och vattenmyndigheten har ett övervakningsprogram för skräp på stränder runt om Sveriges kust. En av stationerna ligger just här vid Kårehamn strand/Skanviken. Denna 100-meterssträcka besöks tre gånger per år (vår, sommar och höst) och då samlas allt skräp in och räknas/kategoriseras. Skyltar finns om att inte strandstäda just här.

Hamntaxa

Avgifter 2022

Kårehamn gästhamn Vecka 25-32 Övrig tid, vecka 33-24 Tillägg båtar <50 fot, samtlig tid El
Avgift kronor / dygn* 170 140 110 50

*Båt som löser hamnavgift i samma gästhamn 6 dygn i följd ligger det 7:e dygnet kostnadsfritt.