Utskriftsdatum: 23 September 2020

Trafik, gator och vägar

Upplåtelse allmän platsmark

Här söker du tillstånd om att använda allmän platsmark.

Gästhamnar

Vill du upptäcka kommunens hamnar? Här hittar du information om alla.

Ställplatser

Letar du efter en vacker plats att ställa husbilen på norra Öland?

Lekplatser i kommunen

Här hittar du våra nya spännande lekplatser!