Utskriftsdatum: 24 January 2020

Vägbelysning – Gatubelysning

Inom kommunen finns cirka 3 300 belysningspunkter som kommunen svarar för. Avtal har tecknats med Borgholm Energi AB angående tillsyn och underhåll av dessa.

Kommunfullmäktige har genom beslut fastställt en policy för hur nya belysningsärenden skall hanteras. Uppsättning av nya belysningspunkter hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansökningar som kommit in under året behandlas under maj och november.