Utskriftsdatum: 07 April 2020

Gatubelysning

Inom kommunen finns cirka 3 300 belysningspunkter som kommunen ansvarar för. Borgholm Energi sköter servicen och underhållet.

Kommunen har antagit riktlinjer för hur nya belysningsärenden ska hanteras. Uppsättning av nya belysningspunkter hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansökningar som kommit in under året behandlas under maj och november. Läs mer under Mer information, längre ner på sidan.

Är gatubelysningen trasig? Kontakta Borgholm Energis kundtjänst, du hittar telefonnumret längre ner på sidan, under Kontakt.