Avgifter och regler för barnomsorgen

Maxtaxa

Inom barnomsorgen tillämpas maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Maxtaxan justeras för varje år. Aktuell maxtaxa hittar du under taxor och avgifter längre ner på sidan.

Allmän förskola

Alla barn (3-5 år) erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under bestämda tider från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola (Skollagen 8 kapitlet § 4).

För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per vecka. Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten, exempelvis 5 timmar per dag och 3 dagar i veckan, på de terminstider som skolan har.

När skolan har skollov och lovdagar har allmän förskola ledigt, se skolans läsårstider.

Ansökan om allmän förskola görs på särskild blankett inför varje terminsstart/läsår och minst en termin i taget. Erbjudande om plats i allmän förskola skickas ut varje vår till de föräldrar med barn som inte redan har placering i barnomsorgens verksamhet.

Allmän förskola är avgiftsfri.

Obekväm arbetstid

Barnomsorg erbjuds för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid, kvällar och helger.  Verksamheten vänder sig i första hand till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs via blankett som ni hittar via länken längre ner på sidan.

Avgift enligt taxa.

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på Skogsbrynets förskola i Borgholm.

Taxor och avgifter 2024

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Maxtaxan justeras för varje år och är för 2024:

Barnomsorg 1-5 år Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1688 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 1125 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 563 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 1125 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 563 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 563 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Taxor och avgifter 2023

Lyssna

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Maxtaxan justeras för varje år och är för 2023:

Barnomsorg 1-5 år Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1645 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 1097 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 548 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 1097 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 548 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 548 kr
Barn 4 Ingen avgift

Taxor och avgifter 2022

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Maxtaxan justeras för varje år och är för 2022:

Barnomsorg 1-5 år Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1572 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 1048 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 524 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 1048 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 524 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 524 kr
Barn 4 Ingen avgift

Taxor och avgifter 2021

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Maxtaxan justeras för varje år och är för 2021:

Barnomsorg 1-5 år Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 3 % av inkomsten 1510 kr
Barn 2 2 % av inkomsten 1007 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 503 kr
Barn 4 Ingen avgift

 

Skolbarns-omsorg
6-12 år
Beräkningsunderlag Maxbelopp/
månad
Barn 1 2 % av inkomsten 1007 kr
Barn 2 1 % av inkomsten 503 kr
Barn 3 1 % av inkomsten 503 kr
Barn 4 Ingen avgift