Kontakta oss

Prao – Praktik i skolan

Prao

Praktisk arbetslivsorientering, prao, är obligatorisk i grundskolan. Syftet är att eleverna ska få kunskap om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Prao ska erbjudas minst 10 dagar från och med årskurs 8 i grundskolan.

Genom prao får man som elev en inblick i och en upplevelse av arbetslivet. Det ger bland annat erfarenheter av olika yrken, arbetsplatser och olika arbetsuppgifter, samt kunskap om olika arbetsmiljöer och det sociala samspelet på en arbetsplats.

I Borgholms kommun har årskurs 8 prao inom kommunal- eller regional verksamhet. I årskurs 9 får elev välja helt fritt inom vilket företag eller bransch som helst. Det viktiga är att praon blir utvecklande och lärorik. Elevernas prao ska inte vara på elevens tidigare sommarjobb eller praoplats.

Resor

Elever som redan har busskort ska använda detta under prao-perioden. Skolbusskortet gäller i hela Borgholms kommun. Övriga elever kan få reseersättning om man behöver ta buss till praoplatsen. Eleven lägger ut pengar under tiden och efter prao-perioden lämnar man in kvitton tillsammans med ifylld ersättningsblankett som man får av SYV. Man får reseersättning som längst till Kalmar.

Arbetstider

Du följer arbetstiden som står på praktikkortet. Praktikkortet får du av SYV, genom samverka.nu. Arbetstiden bör vara 5-7  timmar inklusive en lunchrast.

Frånvaro

Om du blir sjuk så skall du anmäla detta till både praoplatsen och skolan.

Lunch

Lunchen äter du på närmsta skola, om det är i Borgholms kommun. Meddela SYV om du behöver specialkost. Du får ersättning för maten på 40 kronor per dag om det inte finns någon skola inom lämpligt avstånd samt om du gör din prao i en annan kommun. En matersättningsblankett ska fyllas i efter din prao och lämnas till SYV.

Försäkring

Borgholms kommun tillämpar den så kallade praoklausulen via försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB och våra elever har olycksfallsförsäkring via Protector. Var noga med att följa arbetsplatsens säkerhetsbestämmelser.

Till dig som arbetsgivare

Vill du och din arbetsplats göra en samhällsinsats och ta emot en praoelev? Prao är ett sätt för arbetsgivare att tidigt engagera sig i ungdomars val av studie- och yrkesvägar. Genom att visa upp din arbetsplats och bransch kan du bidra till att stärka kompetensförsörjningen i Borgholm.

Borgholms kommun vill erbjuda våra elever ett brett utbud av praoplatser. Vi arbetar med prao-verktyget samverka.nu där man som arbetsgivare kan gå in och registrera sig för att finnas med i vår platslista. Gå in på samverka.se och anmäl ert intresse eller kontakta vår studie och yrkesvägledare, kontaktuppgifter hittar ni nedan.

Skip to content