Utskriftsdatum: 16 October 2019

Betyg och bedömning

Terminsbetyg ges i slutet av varje termin, från och med årskurs 6. Slutbetyg ges i slutet av vårterminen i årskurs 9. Det är med slutbetyget som elever söker in till gymnasieskolan. Betygsskalan har sex steg, A – F, där A – E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat.

Läraren sätter ett nytt betyg varje termin. Betyget A i ett ämne i slutet av årskurs 6 betyder inte automatiskt betyget A i årskurs 7. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas på grund av bristande underlag sätts ett streck (-).

I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Det betyder att skolan förklarar för eleverna vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, hur de ska få visa sina kunskaper och hur bedömningen går till.

Betygskopior

Önskar du en sammanställning över dina slutbetyg från årskurs nio, ett s.k. utdrag ur betygskatalog, kan du kontakta din högstadieskolan.