Betyg och bedömning

Eleverna i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleverna ett nytt betyg varje termin, ett terminsbetyg, till våren i årskurs 9 när slutbetyg sätts. Det är med slutbetyget som elever söker in till gymnasieskolan.

Betygsskalan har sex steg, A – F, där A – E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Läraren sätter ett nytt betyg varje termin. Betyget A i ett ämne i slutet av årskurs 6 betyder inte automatiskt betyget A i årskurs 7. Om en elev haft stor frånvaro och betyg inte kan sättas på grund av bristande underlag sätts ett streck (-).

I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Det betyder att skolan förklarar för eleverna vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, hur de ska få visa sina kunskaper och hur bedömningen går till.

Betygskopior

Önskar du en avskrift av dina slutbetyg från årskurs nio, ett så kallat utdrag ur betygskatalog, så kan du beställa det, mot en avgift, via e-tjänst eller genom att kontakta din högstadieskola. Avgift för detta hittar du nedan. Nedan hittar du också länk till e-tjänsten.

Taxor och avgifter

Lyssna

Betygskopior
Avskrift ur betygskatalog 150 kronor