Kontakta oss

Lärplattform

InfoMentor

I kommunens förskolor, skolor och fritidshem använder vi den webbaserade lärplattformen InfoMentor. Inloggning sker via webbläsare och fungerar på alla datorer, läsplattor och smarta telefoner. Använd webbläsaren Chrome för bästa resultat. Vårdnadshavare och elever har samma vy med översiktliga boxar, kallad InfoMentor Hub.

Förskola

I InfoMentor förskola dokumenterar pedagogerna barnens utveckling med bild, film och text. För vårdnadshavare med barn inskrivna i förskola ska schema registreras i InfoMentor. Observera att schema inte kan registreras eller ändras från innevarande dag och 7 dagar framåt. Vårdnadshavare frånvaroanmäler även sitt barn via InfoMentor Hub.

Grundskola

I InfoMentor för grundskolan skriver lärare individuella utvecklingsplaner, omdömen och åtgärdsprogram för eleverna. Elever och föräldrar har möjlighet att läsa dokumenten. InfoMentor används också för frånvaro- och betygsregistrering samt för kommunikation mellan vårdnadshavare och skolan.

Fritidshem

För vårdnadshavare med barn inskrivna i fritidshem ska schema registreras i InfoMentor.  Observera att schema inte kan registreras eller ändras från innevarande dag och 7 dagar framåt. Fritidshemmen använder också InfoMentor för kommunikation och för att sprida nyheter om verksamheten.

Appen Infomentor Hub

För elever och vårdnadshavare finns appen InfoMentor Hub som innehåller funktioner som underlättar skolvardagen. Appen finns att ladda ner från AppStore eller från Google Play.

Inloggning med användarnamn och lösenord

Vårdnadshavare får ett aktiveringsmail när barnet skrivs in i förskola respektive skola i Borgholms kommun. Med hjälp av detta aktiverar man sitt konto i InfoMentor.

Vårdnadshavare loggar in i InfoMentor, på dator eller mobil enhet, via inloggningslänk till InfoMentor.  Länken finns under Blanketter och e-tjänster längre ner på sidan. På grund av dataskyddsförordningen kommer vårdnadshavare som loggar in med användarnamn och lösenord inte att komma åt alla delar.

Varje vårdnadshavare får en individuell inloggning som gäller för alla egna barn inom Borgholms kommun.

Inloggning med E-legitimation

För att nå alla delar i InfoMentor behöver vårdnadshavare logga in med e-legitimation via webbläsare. Länk för att logga in med e-legitimation i InfoMentor finns under Blanketter och e-tjänster längre ner på sidan.  Under Mer information längre ner på sidan finns information om hur man skaffar e-legitimation.

Bilder i InfoMentor

I InfoMentor publiceras bilder på barn på den egna enheter i enhetens blogg samt som dokumentation i portfolio. Bilder kan endast ses av vårdnadshavarna till barnen på förskolan/skolan/fritidshemmet. Syftet med bilderna är att ge vårdnadshavarna en inblick i den dagliga verksamheten. Det är inte tillåtet att sprida eller dela vidare bilderna som läggs upp i InfoMentor via exempelvis sociala medier. Om någon bryter mot detta kan det innebära att vi inte längre kan visa bilder från verksamheten.

E-tjänster för förskolan

Föräldrar med barn i förskola registrerar inkomstuppgifter samt säger upp barnomsorgsplats via vår e-tjänst för förskolan. Mer information om hur det går till samt länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan.

Personregistrering

De uppgifter som lämnas i samband behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration och statistik. Mer information om GDPR finns längst ned på sidan.

Enligt reglerna för Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad adress behandlas på särskilt sätt, vilket innebär att uppgifter inte kommer med på klasslistor och i skolkataloger.

Skip to content