• En person skriver på bärbar dator.

Utskriftsdatum: 22 January 2021

Lärplattform

InfoMentor för grundskola och fritidshem

I kommunens skolor och fritidshem använder vi den webbaserade lärplattformen InfoMentor. Där skriver lärare individuella utvecklingsplaner, omdömen och åtgärdsprogram för eleverna. Elever och föräldrar har möjlighet att läsa dokumenten. InfoMentor används också för frånvaro- och betygsregistrering samt för kommunikation mellan vårdnadshavare och skolan.

För vårdnadshavare med barn inskrivna i fritidshem ska schema registreras i InfoMentor.  Längre ner på sidan hittar du en länk till en film som visar hur detta går till. Även fritidshemmen kommunicerar genom InfoMentor.

Inloggning sker via webbläsare och fungerar på alla datorer, läsplattor och smarta telefoner. Använd webbläsaren Chrome för bästa resultat. Vårdnadshavare och elever har samma vy med översiktliga boxar, kallad InfoMentor Hub.

 

Appen Infomentor Hub

För elever och vårdnadshavare finns appen InfoMentor Hub som innehåller funktioner som underlättar skolvardagen. Appen finns att ladda ner från AppStore eller från Google Play.

 

Inloggning med användarnamn och lösenord

Du loggar in i InfoMentor, på dator eller mobil enhet, via inloggningslänk till InfoMentor.  Länken hittar du under Blanketter och E-tjänster längre ner på sidan. Du som vårdnadshavare får inloggningsuppgifter från skolan. På grund av dataskyddsförordningen kommer du som loggar in med användarnamn och lösenord inte att komma åt alla delar.

Varje vårdnadshavare får en individuell inloggning som gäller för alla egna barn inom Borgholms kommun. 

 

Inloggning med E-legitimation

För att nå alla delar i InfoMentor behöver du som vårdnadshavare logga in med e-legitimation via webbläsare. Länk för att logga in med e-legitimation i InfoMentor hittar hittar du under Blanketter och E-tjänster längre ner på sidan.  Under Mer information längre ner på sidan hittar du information om hur man skaffar e-legitimation.

 

E-tjänster för förskolan

Föräldrar med barn i förskola registrerar barnschema, registrerar inkomstuppgifter samt säger upp barnomsorgsplats via vår e-tjänst för förskolan. Mer information om hur det går till samt länk till e-tjänsten hittar du längre ner på sidan.

 

Personregistrering

De uppgifter som lämnas i samband behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration och statistik. Mer information om GDPR finns längst ned på sidan.

Enligt reglerna för Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad adress behandlas på särskilt sätt, vilket innebär att uppgifter inte kommer med på klasslistor och i skolkataloger.