Utskriftsdatum: 10 August 2020

Lärplattform

InfoMentor för grundskolan

I kommunens skolor använder vi den webbaserade lärplattformen InfoMentor. Där skriver lärare individuella utvecklingsplaner, omdömen och åtgärdsprogram för eleverna. Elever och föräldrar har möjlighet att läsa dokumenten. InfoMentor används också för frånvaro- och betygsregistrering samt för att kommunicera med lärare.

Vårdnadshavare loggar in med användarnamn och lösenord eller med e-legitimation (Bank-ID eller Mobilt Bank-ID), länk till Infomentor hittar ni under Blanketter och E-tjänster längre ner på sidan. Eleverna loggar in med sina Google-inloggningar.

Information om hur man skaffar e-legitimation finns här.

Appen Infomentor Hub

För elever och vårdnadshavare finns appen Informentor Hub som innehåller funktioner som underlättar skolvardagen.

Appen finns att ladda ner från AppStore eller från Google Play.

 

Edwise för förskola

Föräldrar med barn i förskola registrerar barnschema, registrerar inkomstuppgifter samt säger upp barnomsorgsplats i lärplattformen Edwise. Mer information om hur det går till samt länk till Edwise hittar du längre ner på sidan.

 

Personregistrering

De uppgifter som lämnas i samband behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration och statistik. Mer information om GDPR finns längst ned på sidan.

Enligt reglerna för Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att personuppgifter registreras i kommunens elevregister. Elevregistret används för kommunens elev- och betygsadministration och innehåller elevens namn, adress, telefonnummer och personnummer samt föräldrarnas namn, adress och telefonnummer såväl hem som till arbetsplats. För de elever som fått betyg, finns även dessa med i elevregistret. Elever med skyddad adress behandlas på särskilt sätt, vilket innebär att uppgifter inte kommer med på klasslistor och i skolkataloger.