Utskriftsdatum: 29 September 2020

Kulturskola

Borgholms kulturskola – kreativitet och gemenskap

Vill du lära dig att spela ett instrument eller sjunga? Kanske vill du spela teater, skapa i olika material, göra musik med dator, dansa eller sjunga i kör?

Då är du välkommen till oss på Kulturskolan!

Kulturskolan har sina lokaler i Kronomagasinet i Borgholm men genomför också undervisning i kommunens skolor dagtid och kvällstid.

Vem kan börja?

Alla kan anmäla sig till Kulturskolan! Det behövs inga förkunskaper för att börja hos oss. Det är cirka 300 barn som varje vecka deltar i vår undervisning.

Vi tar emot vuxna elever, men barn och ungdomar har förtur att börja hos oss.

Kursprogram och anmälan

Hela vårt kursprogram finns i systemet Studyalong:

Där kan du anmäla dig eller ditt barn samt se kontaktuppgifter till lärare och rektor.

Har du frågor går det bra att kontakta oss, se kontaktinformation längre ner på sidan.

Gruppundervisning

Teater, skapande verkstad, körsång, trolleri och magi, dans. Lektionerna är 45 minuter långa.

Enskild undervisning

Instrument och solosång. Lektionerna är en gång i veckan och 20 minuter långa.

Kostnad

Enskild undervisning kostar 650 kronor per termin och att delta i gruppundervisning kostar 400 kronor per termin och grupp

Vi har syskonrabatt, vilket innebär att kostnaden för andra andra barnet som deltar i enskild undervisning är 400 per termin och ämne, för tredje barnet och fler 200 kronor per termin och ämne.
Är du verksam i den enskilda undervisningen, med instrument eller sång, är gruppundervisningen avgiftsfri.

Debitering för Kulturskolan sker terminsvis, två gånger per läsår, via faktura.

Undervisningsgaranti

Eleven garanteras minst 27 lektioner under ett läsår. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion. Får eleven mindre än 27 lektioner sker återbetalning per förlorad lektion. Frånvaro meddelas till Kulturskolan eller direkt till läraren. Vårdnadshavare är välkommen att vara med på lektion när som helst under året.

Vision

Vi jobbar med skolans gemensamma vision: Trygga barn växer här.

Vår önskan är att du som elev på Kulturskolan möter

  • Kvalitativ undervisning från kompetenta pedagoger
  • Professionellt bemötande – eleven i centrum
  • Ett brett utbud av kultur
  • Möjligheter att utvecklas och växa i färdighet, självkänsla och identitet.

Besök gärna Borgholms kulturskola på Facebook. Länk hittar du längre ner på sidan.