Kontakta oss

Sandhorvan, Böda

Sandhorvan ingår i rektorsområde Norr som består av tre förskolor, en grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och fritidsgård. I rektorsområdet har vi ett nära samarbete, vi arbetar i ett 1-16 – perspektiv. Syftet är att vi etablerar smidiga övergångar mellan förskola till förskoleklass, och från förskoleklass till lågstadiet och vidare genom skolan.

Sandhorvan ligger i Böda bakom Böda gamla skola. Med skogen som granne och några hundra meter till havet kan vi erbjuda en unik närmiljö. I närmiljön, men också på den nya innergården, lockas barnen till utmanande motoriska och utvecklande lekar både i den fria och styrda leken. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan, lpfö 18. Varje barn ska utvecklas utifrån sina unika förutsättningar med trygga pedagoger som förebilder. På Sandhorvan arbetar vi utifrån SKUA vilket betyder att vi har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta innebär att vi arbetar språkutvecklande i alla miljöer och det övergripande målet är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin identitet samt ett nyanserat talspråk och ordförråd. Med hjälp av systematisk dokumentation och ett reflekterande arbetsätt utvärderar och utvecklar pedagogerna verksamheten kontinuerligt.

Barngruppen är liten till antalet och det ger ett nära och tryggt samarbete mellan förskola och hem. Förskolan är delad som två avdelningar där ytorna är genomtänkta för att ge en bred och utforskande miljö. Verksamheten sker både i åldersindelade grupper och tillsammans hela förskolan.

Verksamhetside:
”Barn som går på Sandhorvan ska känna sig trygga där. De ska under sina år på förskolan inhämta kunskap med positiv självkänsla. Genom ett holistiskt perspektiv etablerar vi en god utveckling för hela individen”.

Skip to content