• Sandhorvans förskola

Sandhorvan, Böda

04 december 2017

Förskolan i Böda heter Sandhorvan och ligger bakom Böda gamla skola. Med skogen som granne och några hundra meter till havet kan vi erbjuda en unik närmiljö. Vi kan även erbjuda en stor lummig gård med cykelbana, kulle, gungor och en stor sandlåda.

Vi använder oss mycket av naturen runt oss, både som utflyktsplats, lärmiljö och som materialbank. Mycket av materialet används i den skapande verksamheten, men även i lek och som redskap i matematik och språkträning.

Barngruppen är liten till antalet och det ger ett nära och tryggt samarbete mellan förskola och hem. Förskolan är delad som två avdelningar där ytorna är genomtänkta för att ge en bred och utforskande miljö för varje barn. Verksamheten sker både i åldersindelade grupper och tillsammans hela förskolan.

Hoppa till innehåll