Kontakta oss

Fritidshem

Publicerat 10 december 2013

Fritidshemmen vänder sig till barn från och med höstterminen barnet fyller 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshem är en verksamhet före och efter skoltid samt under lov och studiedagar för de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, men inte för barn vars vårdnadshavare är  föräldralediga eller arbetssökande.

Fritidshemmet är ett komplement till förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmens verksamhet och undervisning utgår från den värdegrund och de uppdrag som finns beskrivet i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Fritidshemmet är avgiftsbelagt enligt taxa.

Fritidshem finns på Rälla skola, Gärdslösa skola, Viktoriaskolan, Köpings skola och Åkerboskolan. Upplysning om verksamheten ges på respektive skolas expedition. Ansökan till fritidshem görs via vår e-tjänst, länk hittar du längre ner på sidan.

Skip to content