Kontakta oss

Åkerboskolan, Löttorp

Åkerboskolan i Löttorp har 2023 fått helt nya lokaler för elever i förskoleklass upp till årkurs nio. Fokus i arbetet med nya skolan har varit arbetsmiljö, närhet, trygghet, uppsikt och trivsel. Förskoleklass till årskurs fem har ett hemområde på ena sidan om huvudbyggnaden och årskurs sex till nio på den andra. Varje klassrum har ett grupprum och möjlighet till avskilda studieplatser med dämpad ljudmiljö. På skolan finns också fritidshem och fritidsgård.

I huvudbyggnaden finns kök, matsal, arbetsrum, administration, elevhälsa och gemensamma lokaler för ämnen som hemkunskap, trä och metall och textil. Det finns en attraktiv innegård i mitten av huvudbyggnaden.

I matsalen jobbar man med ljuddämpande material för en lugn atmosfär och matsalen går att använda även till föreläsningar och andra ändamål.

Nära samarbete

Åkerboskolan ingår i rektorsområde Norr som också består av tre förskolor, fritidshem och fritidsgård. I rektorsområdet har vi ett nära samarbete, vi arbetar i ett 1-16 – perspektiv. Syftet är att vi etablerar smidiga övergångar mellan förskola till förskoleklass, och från förskoleklass till lågstadiet och vidare genom skolan.

Det går cirka 150 elever på Åkerboskolan. Personalen är indelad i två arbetslag med arbetslagsledare och en rektor. I varje arbetslag finns speciallärare/specialpedagog.

Bibliotek, simhall, aktivitetspark och sporthall ligger i direkt anslutning till skolan. På gångavstånd finns även en idrottsplats som skolan använder

Vår skola arbetar för ett helhetsperspektiv på individen och vi har tagit fram en arbetsplan för skolans profil “Må Bra”. Denna plan omfattar alla barn och ungdomar på skolan. Vi arbetar holistiskt och ser varje individ. Trygghet, kunskap och utveckling är centrala begrepp hos oss. Vi har hög måluppfyllelse.

Verksamhetside:
”Elever som går på Åkerboskolan ska känna sig trygga här. De ska under sina år på skolan inhämta kunskap med positiv självkänsla. Genom ett holistiskt perspektiv etablerar vi en god utveckling för hela individen”.

Skip to content