• Skylt med texten Åkerboskolan.

Åkerboskolan, Löttorp

10 december 2013

Åkerboenheten bedriver verksamhet för barn och ungdomar från 1-16 år.

Vår enhet består av tre förskolor, fritidshem, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 samt fritidsgård.

Förskolan i Södvik (Kråkbacken) har två avdelningar, Löttorp (Solvändan) har två avdelningar och Böda (Sandhorvan) en avdelning och leds av en förskolechef.

På Åkerboskolan går ca 155 elever. Personalen är indelade i två arbetslag med arbetslagsledare och en rektor.

Folkbibliotek, simhall och sporthall ligger i direkt anslutning till skolan. På skolan finns specialsalar för slöjd, idrott, bild, hemkunskap, musik, biologi/kemi och fysik för samtliga årskurser. Fritidsgården är integrerad i skolans lokaler.

Vår enhet arbetar för ett helhetsperspektiv på individen och vi har tagit fram en arbetsplan för skolans profil “Må Bra”. Denna plan omfattar alla barn och ungdomar på enheten, från 1-16 år. Vi arbetar relationell och ser varje individ. Kunskap och utveckling är centrala begrepp hos oss. Vi har hög måluppfyllelse.

Upptagningsområde Åkerboskolan

 

Kartan visar Åkerboskolans upptagningsområde för årskurserna 1-9.

 

Hoppa till innehåll