Kontakta oss

Åkerboskolan, Löttorp

Publicerat 10 december 2013

Åkerboskolan ingår i rektorsområde Norr som består av tre förskolor, en grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och fritidsgård. I rektorsområdet har vi ett nära samarbete, vi arbetar i ett 1-16 – perspektiv. Syftet är att vi etablerar smidiga övergångar mellan förskola till förskoleklass, och från förskoleklass till lågstadiet och vidare genom skolan.

Åkerboskolan tar emot barn och ungdomar från förskoleklass till och med årskurs 9. På skolan finns också fritidshem och fritidsgård.

Det går cirka 150 elever på Åkerboskolan. Personalen är indelad i två arbetslag med arbetslagsledare och en rektor. I varje arbetslag finns speciallärare/specialpedagog.

Bibliotek, simhall och sporthall ligger i direkt anslutning till skolan. På skolan finns specialsalar för slöjd, idrott, bild, hemkunskap, musik, biologi/kemi och fysik för samtliga årskurser. Fritidsgården är integrerad i skolan.

Vår skola arbetar för ett helhetsperspektiv på individen och vi har tagit fram en arbetsplan för skolans profil “Må Bra”. Denna plan omfattar alla barn och ungdomar på skolan. Vi arbetar holistiskt och ser varje individ. Trygghet, kunskap och utveckling är centrala begrepp hos oss. Vi har hög måluppfyllelse.

Verksamhetside:
”Elever som går på Åkerboskolan ska känna sig trygga där. De ska under sina år på skolan inhämta kunskap med positiv självkänsla. Genom ett holistiskt perspektiv etablerar vi en god utveckling för hela individen”.

Ombyggnation av Åkerboskolan

Den 30 juni, 2021, togs första spadtagen för nya Åkerboskolan. Huvudbyggnaden med bland annat bibliotek, kök, hemkunskap och café samt högstadiedelen invigdes i januari 2023. Hela skolan ska stå klar sommaren 2023. Läs mer om ombyggnationen via länken nedan.

Hoppa till innehåll