Kontakta oss

Mest besökta sidor

Publicerat 02 maj 2022

Förskolan, den anpassade grundskolan och grundskolan har som uppgift att erbjuda alla barn möjlighet att möta kultur i olika former. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva utforska olika konstnärliga uttryck.

Borgholms kommuns kulturgaranti

Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, anpassade grundskola och grundskola genom estetiska lärprocesser samt säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter som åskådare, deltagare och producenter.

Kulturgarantin är en permanent kommunal verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, den anpassade grundskolan och grundskolan. Den innebär återkommande kulturupplevelser för barn och elever och regelbunden kompetensutveckling av lärarna.

Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. 

Inom kulturgarantin samverkar vi med kulturskolan, biblioteket, Borgholms slott, lokala kulturinstitutioner, samt riksorganisationer.

Skapande Skola

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå kunskapsmålen i högre grad.

Skapande skola tillkommer utöver Borgholms kommuns kulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för estetiska lärprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-projekt utifrån de enskilda skolornas önskemål.

Skip to content