Kontakta oss
  • En elev får hjälp av en lärare.
  • En elev får hjälp av en lärare.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen.

Elever i grundskolan och den anpassade grundskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • minst en vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Barn och unga med ett minoritetsspråk kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag. De nationella minoritetsspråken är samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch, finska och romani.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Undervisningen schemaläggs utanför ordinarie timplan, som elevens val, skolans val eller som språkval. Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i en annan skola, dels för att uppfylla kraven på minst fem elever/elevgrupp och dels för att uppnå bättre undervisningskvalitet.

Ansökan om modersmål görs på blanketten ”Ansökan om modersmål”. Länk till blanketten hittar du längre ner på sidan.

Skip to content