Kontakta oss
 • Två barn sitter i ett klassrum och har bildlektion.

Lotsen

Publicerat 23 januari 2017

Lotsen är det första mötet med skolan för nyanlända elever i Borgholms kommun. Knutna till Lotsen är rektor, lärare, språkresurser, specialpedagog och skolsköterska.

Lotsens uppdrag

 • Kartläggning
 • Undervisning
 • Förmedla kartläggning och vara rådgörande inför klassplacering och planering av fortsatt undervisning
 • Hälsosamtal
 • Information till vårdnadshavare om skolsystemet i Sverige samt om det fria skolvalet
 • Stöttning till personal ute på enheterna i Borgholms kommun
 • Samlingscentrum för alla språkresurser i Borgholms kommun
 • Nätverk för språkstödjare/modersmålslärare
 • Nätverk för nyanlända elevers lärare
 • Hålla sig ajour med nya fakta kring nyanlända och nyanländas lärande
Hoppa till innehåll