Utskriftsdatum: 01 October 2020

Grundskola

 

Borgholms kommuns strävan är att skapa en pedagogisk organisation som stöder helhetssynen på barns och ungas utveckling och lärande genom hela utbildningssystemet. Inflytande, delaktighet, mångfald och valfrihet är vägledande begrepp och varje enhet har möjlighet att utveckla sin egen profil för verksamheten. Såväl små byskolor som större skolor i centralorten är betydelsefulla. I kommunen finns nu sex grundskolor. Fyra av dessa är organiserade som F-5-skolor, en som F-9 -skola och en som 6-9-skola.