Kontakta oss

Grundskola

Borgholms kommuns strävan är att skapa en pedagogisk organisation som stöder helhetssynen på barns och ungas utveckling och lärande genom hela utbildningssystemet. Inflytande, delaktighet, mångfald och valfrihet är vägledande begrepp och varje enhet har möjlighet att utveckla sin egen profil för verksamheten. Såväl små byskolor som större skolor i centralorten är betydelsefulla.

I kommunen finns sex grundskolor. Rälla skola, Gärdslösa skola, Köpings skola och Viktoriaskolan tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Åkerboskolan tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Slottsskolan tar emot elever från årskurs 7 till och med årskurs 9.

Skip to content