• Elever i ett klassrum.

Utskriftsdatum: 28 January 2022

Grundskola

10 december 2013

 

Borgholms kommuns strävan är att skapa en pedagogisk organisation som stöder helhetssynen på barns och ungas utveckling och lärande genom hela utbildningssystemet. Inflytande, delaktighet, mångfald och valfrihet är vägledande begrepp och varje enhet har möjlighet att utveckla sin egen profil för verksamheten. Såväl små byskolor som större skolor i centralorten är betydelsefulla.

I kommunen finns sex stycken grundskolor. Fyra av dessa är organiserade som F-5-skolor, en som F-9 -skola och en som 6-9-skola.

Hoppa till innehåll