Kontakta oss
  • Två barn leker i sandlådan framför Kråkbackens förskola.
  • Två barn leker i sandlådan framför Kråkbackens förskola.

Kråkbacken, Södvik

Kråkbacken ingår i rektorsområde Norr som består av tre förskolor, en grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och fritidsgård. I rektorsområdet har vi ett nära samarbete, vi arbetar i ett 1-16 – perspektiv. Syftet är att vi etablerar smidiga övergångar mellan förskola till förskoleklass, och från förskoleklass till lågstadiet och vidare genom skolan.

Kråkbackens förskola ligger i Södvik på norra Öland. Det är en förskola där vi erbjuder en trygg, harmonisk och kreativ miljö med tydlig struktur. Barnen utvecklar sin självkänsla och kamratskap med stor lust till att leka och lära. Med naturen inpå knuten går vi på promenader för att upptäcka vår fina närmiljö, samla material till verksamheten. Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan, lpfö 18. Varje barn ska utvecklas utifrån sina unika förutsättningar med trygga pedagoger som förebilder. På Kråkbacken arbetar vi utifrån SKUA vilket betyder att vi har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta innebär att vi arbetar språkutvecklande i alla miljöer där det övergripande målet är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin identitet samt ett nyanserat talspråk och ordförråd. Med hjälp av systematisk dokumentation och ett reflekterande arbetsätt utvärderar och utvecklar pedagogerna verksamheten kontinuerligt.

Kråkbacken består av två avdelningar, Kojan för 1-3-åringar och Holken för 4-5-åringar.

Verksamhetside:
”Barn som går på Kråkbacken ska känna sig trygga där. De ska under sina år på förskolan inhämta kunskap med positiv självkänsla. Genom ett holistiskt perspektiv etablerar vi en god utveckling för hela individen”.

Skip to content