Slottsskolan, Borgholm

Slottsskolan i Borgholm är en 7-9 skola med cirka 200 elever. Modern teknik är ett naturligt inslag i den dagliga undervisningen och alla nya elever utrustas med varsin Chromebook.

Skolan erbjuder moderna, ljusa och väl anpassade lokaler. I skolans hjärta finns en kafeteria som dagligen erbjuder nybakat bröd.

På skolan finns även kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och ett bemannat skolbibliotek, allt för att nå kommunens mål: Trygga barn växer här.


Slottsskolans arbetslag

 

Arbetslag A

A-arbetslaget
Baraah Al Radi Studiehandledare
Karrar Al-Nassar Studiehandledare
My Bäck Kurator
Ebba Lindholm Tmsl, mentor 8A
Josef Einarsson Mu
Johanna Ekstrand Studie- och yrkesvägledare
Magnus Flygare En, sven, mentor 7A
Anne-Marie Hoem Ma, mu, mentor 8A
Maria Jungerstam En, sv, sva, mentor 9A
Karin Jönsson Txsl, mentor 8A
Madelaine Klingestam So, spec, mentor 9A
Margareta Lundqvist Resurs
Marina Månfagher Elevassistent
Rahelleh Rahrow Vikarie, studiehandledare
Anna Sköld Ansvarig samverkan skola – näringsliv

 

Arbetslag B

Arbetslag C