Slottsskolan, Borgholm

Slottsskolan i Borgholm är en 6-9 skola med cirka 300 elever. Modern teknik är ett naturligt inslag i den dagliga undervisningen och alla nya elever utrustas med varsin Chromebook.

Skolan erbjuder moderna, ljusa och väl anpassade lokaler. I skolans hjärta finns en kafeteria som dagligen erbjuder nybakat bröd.

På skolan finns även kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare och ett bemannat skolbibliotek, allt för att nå kommunens mål: Trygga barn växer här.


Slottsskolans arbetslag

 

Arbetslag A

A-arbetslaget 882 59
Baraah Al Radi Studiehandledare
Karrar Al-Nassar Studiehandledare
Caroline Blixte Kurator
Josef Einarsson Mu, mentor 7A
Johanna Ekstrand Studie- och yrkesvägledare
Magnus Flygare En, sven, mentor 6A
Kristina Gräns Föräldraledig
Anne-Marie Hoem Ma, mentor 9A
Maria Jungerstam En, sv, sva, mentor 8A
Karin Jönsson Txsl, mentor 7A
Elina Karlsson Föräldraledig
Madelaine Klingestam So, spec, mentor 8A
Erik Larsson Ma, no, mentor 6A
Margareta Lundqvist Hkk, resurs
Marina Månfagher Elevassistent
Rahelleh Rahrow Vikarie, studiehandledare
Anna Sköld Projektledare samverkan skola – näringsliv
Daniel Widell Idh, mentor 9A

 

Arbetslag B

Arbetslag C