Utskriftsdatum: 05 June 2020

Gymnasium

Gymnasieundervisning och kommunal vuxenutbildning handhas av Kalmarsunds gymnasieförbund. I gymnasieförbundet ingår förutom Borgholms kommun även Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner.

De allra flesta gymnasieprogrammen finns i Kalmar, dit en stor andel av kommunens elever har möjlighet att resa dagligen. Gymnasieförbundet organiserar också särvux och svenska för invandrare (sfi).

Ansökan till gymnasiet görs i hemkommunen.

Har du frågor om gymnasiet, ansökan och antagning kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare, se kontaktinformation längre ner på sidan.