• Ett klassrum fullt med ungdomar som arbetar med uppgifter.

Utskriftsdatum: 26 January 2021

Grundskolor

I Borgholms kommun finns idag sex grundskolor. Fyra av dessa är organiserade som F-5-skolor, Rälla skola, Gärdslösa skola, Viktoriaskolan och Köpings skola, en som F-9 -skola, Åkerboskolan och en som 6-9-skola, Slottsskolan.