• En flicka målar med vattenfärger.

Utskriftsdatum: 05 December 2021

Förskola och barnomsorg

02 september 2019

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa läroplanen.

För förskolebarn i åldern 1-5 år finns förskola och familjedaghem. För förskolebarn i åldern 3-5 år erbjuds avgiftsfri förskola med 15 timmar/vecka under läsårstider. För skolbarn i åldern 6-12 år finns det fritidshem och familjedaghem. Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas efter individuell prövning.

Hoppa till innehåll