Kontakta oss

Förskola och barnomsorg

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa läroplanen.

För förskolebarn i åldern 1-5 år finns förskola. För förskolebarn i åldern 3-5 år erbjuds avgiftsfri förskola med 15 timmar/vecka under läsårstider. För skolbarn i åldern 6-12 år finns det fritidshem. Barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas efter individuell prövning.

Skip to content