Kontakta oss

Miljö i skolan

Skolhuvudmannen har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan. Huvudmannen har också ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att verksamhetens chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas.

Elever vid alla typer av skolor omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass. Från årskurs sju har eleverna rätt att utse elevskyddsombud som får vara med i skolans arbetsmiljöarbete.

Läs mer om skolans inom- och utomhusmiljö via länken nedan.

 

Skip to content