Kontakta oss

SKAL – samverkan skola och arbetsliv

Borgholms kommun satsar på samverkan mellan skola och arbetsliv (SKAL). Vi har tagit fram en modell för hur grundskola och näringsliv på ett kontinuerligt och långsiktigt sätt kan samarbeta. SKAL syftar bland annat till att få eleverna säkrare i sina gymnasieval, ge eleverna större kunskap om olika yrken, öka elevernas motivation samt skapa bättre kompetensförsörjning i kommunen.

Satsningen har fått stort genomslag bland våra lokala företag och vi har kunnat knyta samarbeten mellan företag och skolornas olika klasser i årskurs 2, 5 och 7. Målet är att eleverna ska få pröva på praktiska aktiviteter som de inte kan erbjudas inom skolans väggar. På så sätt väcks nyfikenhet och motivation till att tänka i nya banor kring vilka jobb som finns och som skulle kunna passa.

Personlig relation till näringslivet

En annan aktivitet som fått stort genomslag är vår ”Work walk” där olika branscher under en dag visar upp specifika arbetsuppgifter och låter eleverna testa på hands-on aktiviteter vid olika stationer. Eftersom kompetensförsörjningen är en av företagens största utmaningar är det viktigt att låta kommunens företag få väcka elevers intresse för de kompetenser som efterfrågas.

I SKAL deltar även Ölands Bank och utvecklar elevernas kunskap om privatekonomi. Satsningen ska bidra till att elever blir inspirerade att ta ett växande ansvar för sin privatekonomi, få ett sunt förhållningssätt till pengar och samtidigt få kunskap om banken som arbetsplats.

I SKAL-aktiviteter får eleverna en personlig relation till det riktiga arbetslivet. Skolämnena blir meningsfulla när eleverna förstår vad ämneskunskaperna används till i det verkliga livet. SKAL-aktiviteter bidrar till att eleverna blir mer medvetna om sina styrkor och förmågor. I förlängningen blir eleverna tryggare i sina gymnasieval och näringslivet får chans att påverka morgondagens arbetskraft i sina studier.

Skip to content