Kontakta oss

Studie- och yrkesvägledning

I Borgholms kommun finns studie- och yrkesvägledare som arbetar mot grundskolan. I studie- och yrkesvägledarens uppdrag ingår:

  • att arbeta med att stödja och förbereda eleverna inför fortsatta studier och yrkesval så att de i slutändan skall kunna ta ett självständigt beslut.
  • att ha vägledningssamtal och informerar elever enskilt och i grupp angående utbildning och yrken.
  • att finnas som ett stöd för vårdnadshavare och personal i frågor rörande utbildning.
  • att arbeta med PRAO-information och administration runt PRAO och finns som ett stöd för eleverna att hitta en PRAO-plats. Vi arbetar med PRAO-verktyget samverka.nu, där man som arbetsgivare kan gå in och registrera sig för att finnas med i vår platslista.
  • att utveckla kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.
Skip to content