• Gärdslösa förskola

Gärdslösa förskola

10 december 2013

Gärdslösa förskola ligger på östra sidan av Öland i anslutning till Gärdslösa skola och fritidshemmet Gärdet.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer vi tillsammans med barnen gruppens utveckling och utmanar även det enskilda barnet vidare. IT i form av lärplattor är ett viktigt verktyg i vår dokumentation för att se olika läroprocesser. Läroplanen för förskolan är vårt styrdokument som vi kontinuerligt speglar vår verksamhet i.

Vi har också tre grundpelare, ett dokument som visar den röda tråd som följer genom förskola och skola i Södra rektorsområdet. Vi vill ge barnen möjlighet att samspela med både barn och vuxna,  därför är tillsammans ett begrepp som är levande hos oss. Vi tycker att det är viktigt att alla barn ska få erövra sina sociala förmågor: ”Jag kan själv och med hjälp av mina kompisar”. Vi har en Sol och vind-profil som innebär att vi använder oss av utemiljön, både på förskolans gård och i skogen.

 

Hoppa till innehåll