Kontakta oss

Gärdslösa förskola

“Jag kan själv och med hjälp av andra”

Gärdslösa förskola ligger på östra sidan av Öland i anslutning till Gärdslösa skola och fritidshemmet Gärdet.

Närheten till skolan ger barnen möjlighet att besöka skolans bibliotek och gymnastikhall. Det ger dem även samhörighet med den värld som väntar när de sedan ska ta klivet vidare in i skolan. De vackra omgivningarna kring förskolan samt de stora förskolegårdarna gör att vi kan ha härliga utevistelser tillsammans.

På vår förskola arbetar vi aktivt med att skapa en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och utforskande aktiviteter.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Därför skapar vi verksamheten utifrån våra värdeord:

Trygghet, glädje och respekt.

Vår strävan är att vår verksamhet ska vara en lustfylld plats där varje individ är respekterad för den man är.

Genom vårt värdegrundsarbete och begreppet “Varmisar” skapar vi förutsättningar för en god gemenskap mellan barnen. Varmisar är ett sätt för våra barn att förstå positiva handlingar gentemot varandra. Arbetet med varmisar pågår under hela förskoletiden och ger barnen möjlighet att reflektera och uttrycka vad som är goda gärningar och hur man är en bra kompis. Barnen får därmed tidigt en förståelse och öppenhet för varandras egenskaper och olikheter.

Vi i personalen uppmuntrar och stöttar barnen och ger dem strategier för att bli självständiga samt hjälpa varandra. Vi strävar även efter att vara goda förebilder för barnen. Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi goda förutsättningar för varje barn.

Vi vill ge barnen möjlighet att samspela med både barn och vuxna, därför är TILLSAMMANS ett begrepp som är levande hos oss!

Skip to content