Kontakta oss

Runstens förskola

Runstens förskola är en förskola på östra Öland. Förskolan består av tre avdelningar; Tuvan, Stubben och Stacken.

Omsorg – tillsammans

Förskolan lägger stort fokus på trygghet, glädje och gemenskap. Tillsammans är ett återkommande ledord som kännetecknar förskolan på många sätt. Verksamheten består av barn, vårdnadshavare och personal som gemensamt möter vardagen på ett nyfiket sätt. Det är vi som tillsammans skapar en trygg plats för lek, lärande och utveckling. Vi vill också skapa goda förutsättningar för att varje barn ska få vara sig själv tillsammans med andra.

Lärande

Språk och kunskapsutveckling genomsyrar vår vardag. Vi har glädjen att ha ett nära samarbete med Runstens bibliotek. Genom att integrera bibliotekets lokaler med förskolans får barnen tillträde till en mycket god språkstimulerande miljö varje dag. Ett annat område som vi värnar extra för är rörelseaktiviteter, såväl inne som ute. Vi har tillgång till en gymnastiksal som ger oss goda möjligheter till rörelseaktiviteter inomhus men också till en stor, fin utegård som ger oss stora möjligheter till naturliga rörelsemiljöer. Att vara mycket utomhus har alltid varit en stor del av förskolans verksamhet. Vi tar tillvara på det som årstiderna erbjuder oss, alltifrån pedagogisk odling till lek i snön en kall vinterdag eller vattenlek när värmen gör sig påmind.

Utifrån förskolans läroplan och årets prioriterade mål arbetar vi ofta projektinriktat och försöker på så sätt fånga upp barnens intressen. Utifrån dessa skapar vi sedan miljöer och aktiviteter som både utmanar barnen i sitt lärande och uppmuntrar dem till nyfikenhet och lust att utforska, upptäcka och pröva sina teorier. Under ett år i verksamheten dyker dessutom ett antal mindre projekt upp; värdegrundsvecka, skördefestvecka, skräpplockarvecka är några exempel på fokusveckor som genomförs.

Varmt välkommen till oss!

Skip to content