Utskriftsdatum: 16 October 2019

Förskoleklass

Alla barn som har fyllt eller fylla sex år under året ska börja i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk vilket innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar per läsår. Förskoleklassen följer grundskolans läsårstider och finns på Gärdslösa skola, Köpings skola, Rälla skola, Viktoriaskolan och Åkerboskolan.