Kontakta oss

Förskoleklass

Publicerat 04 september 2019

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år får barnet en plats i förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk vilket innebär att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.

Verksamheten i förskoleklassen ska förbereda för fortsatt utbildning och kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per läsår (ca 4 timmar/dag) och följer läsårets tider. Förskoleklassen är avgiftsfri.

I Borgholms kommun finns förskoleklass på  Gärdslösa skola, Köpings skola, Rälla skola, Viktoriaskolan och Åkerboskolan.

Skip to content