• En grupp barn sitter i en ring i skogen och äter picknick.

Solvändan, Löttorp

12 december 2017

Förskolan Solvändan är en centralt belägen förskola i Löttorp i anslutning till Åkerboskolan.

Förskolan ligger nära bibliotek, bad, centrum, natur och idrottsplats. Vi har cirka två kilometer till hav och strand.

Solvändan består av två avdelningar, Ugglan för 1-3-åringar och Regnbågen för 4-5-åringar.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är vårt styrdokument, som vi kontinuerligt speglar vår verksamhet i. Vi har arbetat fram en likabehandlingsplan som revideras varje år. Den stödjer oss i vårt kontinuerliga arbete mot kränkningar och mobbing.

Solvändan består av en byggnad och har en stor och fin utegård. Där är vi mycket. Den inbjuder till olika lekar och aktiviteter.

För att alla barn ska trivas och må bra försöker vi skapa en trygg miljö som är lustfylld och lärorik.

Alla människors värdegrund är en viktig bit. Vi arbetar mycket med att vi behandlar varandra väl och visar respekt.

Vi utnyttjar vår närmiljö med gymnastikhall som vi besöker kontinuerligt. Vi har ett samarbete med bibliotek med sagostund och boklåning. Vi badar med 5-åringarna varannan vecka.

Verksamhetside:
”Barn som vistas på Solvändan ska känna sig trygga där. De ska kunna lämna förskolan med positiv självkänsla och veta hur man behandlar andra i sin närhet.”

Hoppa till innehåll