Kontakta oss

Solvändan, Löttorp

Publicerat 12 december 2017

Solvändan ingår i rektorsområde Norr som består av tre förskolor, en grundskola med barn från förskoleklass till årskurs 9, fritidshem och fritidsgård. I rektorsområdet har vi ett nära samarbete, vi arbetar i ett 1-16 – perspektiv. Syftet är att vi etablerar smidiga övergångar mellan förskola till förskoleklass, och från förskoleklass till lågstadiet och vidare genom skolan.

Förskolan Solvändan är en centralt belägen förskola i Löttorp i anslutning till Åkerboskolan. Förskolan består av en byggnad med en stor och fin utegård som inbjuder till både spontan och fri lek. Förskolan ligger nära bibliotek, bad, centrum, natur och idrottsplats. Närmiljön utnyttjas frekvent med t.ex. ett nära samarbete med biblioteket och bad för 5-åringarn. För att alla barn ska trivas och må bra skapar vi en trygg miljö som är strukturerad, lustfylld och lärorik.

Förskolan bedriver en allsidig pedagogisk verksamhet utifrån förskolans läroplan, lpfö 18. Varje barn ska utvecklas utifrån sina unika förutsättningar med trygga pedagoger som förebilder. På Solvändan arbetar vi utifrån SKUA vilket betyder att vi har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta innebär att vi arbetar språkutvecklande i alla miljöer där det övergripande målet är att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin identitet samt ett nyanserat talspråk och ordförråd. Med hjälp av systematisk dokumentation och ett reflekterande arbetsätt utvärderar och utvecklar pedagogerna verksamheten kontinuerligt.

Solvändan består av två avdelningar, Ugglan för 1-3-åringar och Regnbågen för 4-5-åringar.

Verksamhetside:
”Barn som går på Solvändan ska känna sig trygga där. De ska under sina år på förskolan inhämta kunskap med positiv självkänsla. Genom ett holistiskt perspektiv etablerar vi en god utveckling för hela individen”.

Hoppa till innehåll