• Viktoriaskolan

Utskriftsdatum: 28 January 2022

Viktoriaskolan, Borgholm

10 december 2013

Viktoriaenheten är en tvåparallellig skola med förskoleklass, årskurs 1-5 samt skolbarnsomsorg. Skolans upptagningsområde är förutom Borgholms tätort också Tryggestad, Räpplinge, Greby, Strandtorp och Borgehage.

Skolan och fritidshemmet är centalt belägna med fantastiska förutsättningar till naturupplevelser i skog och vid hav. Samtidigt ligger skolan mitt i centrum vilket ger möjligheter till studiebesök i samhället.

Vi på skolan arbetar medvetet med att skapa en trygg och lugn miljö. Vi anstränger oss för att hitta bra rutiner för detta. Ta gärna del av vårt arbete i vår Likabehandlingsplan. Här ser du hur vi arbetar med denna viktiga fråga.

Vi sätter kunskap och utveckling i centrum och arbetar målinriktat mot de kunskapsmål som finns i läroplanen. Vi har höga förväntningar på våra elever och vi tror på ett nära och bra samarbete med elevernas vårdnadshavare.

 

Upptagningsområde Viktoriaskolan

 

Kartan visar Viktoriaskolans upptagningsområde för årskurserna 1-5.

 

Hoppa till innehåll