Utskriftsdatum: 01 October 2020

Utvecklingssamtal

En gång per termin, i de obligatoriska skolformerna förutom i förskoleklass, erbjuds elev och vårdnadshavare utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskaps- och sociala utveckling. Under samtalet lyfts hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.