Kontakta oss

Utvecklingssamtal

En gång per termin, i de obligatoriska skolformerna förutom i förskoleklass, erbjuds elev och vårdnadshavare utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskaps- och sociala utveckling. Under samtalet lyfts hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Skip to content