Frågor och svar om barnomsorg och förskola

Mitt barn är inte på förskolan under sommaren - varför får jag faktura?

Avgiften för förskola och fritidshem fördelas över årets alla tolv månader. Det innebär att även om ditt barn inte vistas i förskolan (eller på fritids) under en sommarmånad så kommer du att få faktura.

Hur anmäler jag mitt barn till förskola?

Ansökan görs via e-tjänst med e-legitimation. Klicka på Blanketter och e-tjänster högre upp på sidan.
Ansökan kan också göras på särskild blankett som erhålls från respektive handläggare.
Vill du ansöka om plats på Montessoriförskolan Solstrålen, som är en fristående förskola, gör du detta direkt till förskolan.

Jag har fått en faktura på barnomsorg retroaktivt, varför?

Vi genomför kontroll mot Skatteverkets inkomstuppgifter en gång per år. Belopp som överstiger eller understiger 500 kronor resulterar i faktura eller återbetalning. Kontrollen sker i slutet av varje år och då kontrolleras inkomståret två år tidigare (kontrollen 2020 gäller alltså inkomståret 2018 enligt skattemyndighetens taxerade inkomst).
Du hittar vilka regler som styr avgiftens storlek i tillämpningsföreskrifterna på sidan om avgifter och regler för barnomsorgen.

Har du frågor om fakturan ska du kontakta berörd handläggare som står på fakturan.

Är det lång kö för att få plats?

Enligt skollagen ska vårdnadshavarna garanteras en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader.
Om vårdnadshavarna tackar nej till en förskoleplats som kommunen erbjuder för att de önskat en specifik förskola, kan de få vänta längre än fyra månader.

Hur säger vi upp vår barnomsorgsplats?

Du säger upp barnomsorgsplats via en e-tjänst som man når via Blanketter och e-tjänster högre upp på sidan. Du kan också kontakta handläggare för att få en blankett.
Tänk på att säga upp platsen minst  två månader i förväg. Avgift tas alltid ut under 2 månaders uppsägningstid.

Hur ändrar vi vårt barns vistelsetid?

Du ändrar barnets vistelsetid via vår lärplattform InfoMentor. Läs mer om InfoMentor samt logga in i lärplattformen på sidan som handlar om vår lärplattform.
Vistelsetiden kan också ändras via blankett som finns att erhålla hos respektive handläggare för barnomsorg.
Även personalen på förskolor och fritidshem måste ha schemaändringar i god tid.

Vilka avgifter gäller för barnomsorg i Borgholm?

Avgiften är en fast månadsavgift som fastställs oberoende av hur många dagar barnet varit närvarande. Avgiften tas ut tolv månader per år.
Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform ska betalas för det yngsta barnet i familjen, det vill säga det yngsta barnet räknas som barn 1.
Avgiften bestäms av storleken på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (årsinkomst dividerat med 12) oberoende av om barnen är gemensamma eller ej.
Läs mer på sidan om avgifter och regler inom barnomsorgen.

Vi planerar att flytta hit inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg?

Du kan anmäla ditt barn till förskolan/fritidshem/pedagogisk omsorg redan när du planerar att flytta till vår kommun. Barnet måste däremot vara folkbokfört i Borgholms kommun den dagen barnet börjar i förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg.

Får jag besöka förskolorna så att jag vet vilken jag ska välja?

Självklart är du välkommen att besöka oss, kontakta förskolan direkt för att boka tid. Kontaktuppgifter finner du på här hemsidan under respektive förskola.