Kontakta oss
  • Elever i ett klassrum räcker upp handen och vill svara på lärarens frågor.enom att räcka
  • Elever i ett klassrum räcker upp handen och vill svara på lärarens frågor.enom att räcka

Val av skola, anvisad plats

Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan.

Kommunen har beslutat hur de geografiska upptagningsområdena ser ut och utifrån dessa görs en placering av alla elever som ska börja förskoleklass. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor. Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Skolskjuts

Kommunens skyldighet till skolskjuts omfattar inte elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen enligt folkbokföringsadress annars skulle ha placerat eleven i. Utbildningsnämnden har beslutat att vid val av annan grundskola i kommunen än den eleven annars skulle ha placerats i, bevilja skolskjuts inom befintlig skolskjutsorganisation. Mer information om reglerna kring skolskjuts hittar ni via länken längre ner på sidan.

 

Skip to content