Utskriftsdatum: 04 July 2020

Förskola

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att barn får erbjudande om plats.

Regeringen har fastställt en läroplan, där det står om förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan.

Det finns kommunala förskolor och fristående förskolor. För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Alla förskolor ska följa läroplanen.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 6 år. Alla barn mellan 3 och 6 år har rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per år.