Kontakta oss

Lotsen

Lotsen är det första mötet med skolan för nyanlända elever i Borgholms kommun. Knutna till Lotsen är rektor, lärare, språkresurser, specialpedagog och skolsköterska.

Lotsens uppdrag

  • Kartläggning
  • Undervisning
  • Förmedla kartläggning och vara rådgörande inför klassplacering och planering av fortsatt undervisning
  • Hälsosamtal
  • Information till vårdnadshavare om skolsystemet i Sverige samt om det fria skolvalet
  • Stöttning till personal ute på enheterna i Borgholms kommun
  • Samlingscentrum för alla språkresurser i Borgholms kommun
  • Nätverk för språkstödjare/modersmålslärare
  • Nätverk för nyanlända elevers lärare
  • Hålla sig ajour med nya fakta kring nyanlända och nyanländas lärande
Skip to content