Kontakta oss

Vuxen

Publicerat 19 november 2018

Våra behandlingar

KBT-baserad behandling

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, MET- Motivational Enhancement Therapy,  och Återfallsprevention.

Vi lägger upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov/möjligheter.

Anhörigstöd

Våra anhörigstöd vänder sig till anhöriga och närstående som på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons bruk av alkohol eller droger.

Du är välkommen till oss om du bor i kommun eller om du är anhörig till någon som deltar i våra behandlingar. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän, arbetskamrat med flera.

Vi kan erbjuda behandling i grupp och i vissa fall enskilt. För mer information hör av dig till oss.

Hoppa till innehåll