Vuxen

19 november 2018

Våra behandlingar

12-stegsbaserat behandlingsprogram

Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för att arbeta för ett nyktert/drogfritt/spelfritt liv. Behandlingen är baserad på principerna i tolvstegsprogrammet och sker i grupp och innefattar 3 träffar /vecka. 12-stegsbehandlingen pågår i tio veckor, efter detta erbjuds fördjupad behandling 3 dagar/vecka och följs av en eftervård 1 dag i veckan. Sammanlagd behandlingstid är ett år.

KBT-baserad behandling

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, MET- Motivational Enhancement Therapy,  och Återfallsprevention.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Gruppen träffas 3 dagar/vecka i 10 veckor och syftar till att bygga upp en nykter/drogfri tillvaro. Vi arbetar här med en metod som utgår från 12-stegsprogrammet.

Enskild behandling kan vid särskilda behov beviljas och anpassas. Vi lägger upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov/möjligheter.

Anhörigstöd

Våra anhörigstöd vänder sig till anhöriga och närstående som på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons bruk av alkohol eller droger.

Du är välkommen till oss om du bor i kommun eller om du är anhörig till någon som deltar i våra behandlingar. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän, arbetskamrat med flera.

Vi kan erbjuda behandling i grupp och i vissa fall enskilt. För mer information hör av dig till oss.

Hoppa till innehåll