Utskriftsdatum: 03 April 2020

Vuxen

Behandling av beroende för vuxna

Öppenvården Bron är Borgholm kommuns behandlingsmottagning för vuxna med beroendeproblematik och för deras anhöriga.

Vi erbjuder psykosocial behandling för dig som upplever att du har problem med alkohol, droger eller spelmissbruk (där pengar är inblandade) och som önskar göra en förändring.

Våra behandlingar inom alkohol- och drogproblematik utgår från socialstyrelsens riktlinjer och baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Metoder vi använder oss av under behandlingen bygger antingen på principerna i 12-stegsprogrammet eller på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt mål är att hjälpa dig uppnå en önskad förändring och för att säkerställa detta, följer vi kontinuerligt upp våra behandlingar tillsammans med dig.

Vill du ha hjälp?

Om du önskar vår hjälp kan du ringa direkt till oss för att boka ett informationssamtal. 0485-880 85.

Har du ett mer omfattande behov av behandling eller om du redan har en socialsekreterare på socialtjänstens vuxenenhet kan du ansöka där om att få delta i våra olika behandlingsprogram.

Våra behandlingar

12-stegsbaserat behandlingsprogram
Behandlingen vänder sig till dig som har bestämt dig för att arbeta för ett nyktert/drogfritt/spelfritt liv. Behandlingen är baserad på principerna i tolvstegsprogrammet och sker i grupp och innefattar 3 träffar /vecka. 12-stegsbehandlingen pågår i tio veckor, efter detta erbjuds fördjupad behandling 3 dagar/vecka och följs av en eftervård 1 dag i veckan. Sammanlagd behandlingstid är ett år.

KBT-baserad behandling
Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. Vi arbetar med bland annat MI-motiverande samtal, MET- Motivational Enhancement Therapy,  och Återfallsprevention.

Vi arbetar både enskilt och i grupp. Gruppen träffas 3 dagar/vecka i 10 veckor och syftar till att bygga upp en nykter/drogfri tillvaro. Vi arbetar här med en metod som utgår från 12-stegsprogrammet.

Enskild behandling kan vid särskilda behov beviljas och anpassas. Vi lägger upp behandlingen tillsammans med dig utifrån dina behov/möjligheter.

Spel
Behandling av spelberoende sker både i grupp och enskilt. Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och 12 steg med material från Gamblers Anonymous. Den utgår från ett program med 10 träffar, där man träffas 1gång per vecka och däremellan jobbar med de individuellt uppsatta behandlingsmålen. Som grund till behandlingsmaterialet ligger forskning av Gorski och Jellinek.

Anhörigstöd
Våra anhörigstöd vänder sig till anhöriga och närstående som på något sätt drabbats av eller är orolig för en annan persons bruk av alkohol eller droger.

Du är välkommen till oss om du bor i kommun eller om du är anhörig till någon som deltar i våra behandlingar. Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän, arbetskamrat med flera.

Vi kan erbjuda behandling i grupp och i vissa fall enskilt. För mer information hör av dig till oss.