Utskriftsdatum: 23 July 2019

Sandhorvan, Böda

Förskolan i Böda heter Sandhorvan och ligger bakom Böda
gamla skola. Med skogen som granne och några hundra meter
till havet kan vi erbjuda en unik närmiljö. Vi kan även erbjuda en
stor lummig gård med cykelbana, kulle, gungor och en stor sandlåda.

Vi använder oss mycket av naturen runt oss, både som
utflyktsplats, lärmiljö och som materialbank. Mycket av
materialet används i den skapande verksamheten, men även i
lek och som redskap i matematik och språkträning.

Barngruppen är liten till antalet och det ger ett nära och tryggt
samarbete mellan förskola och hem. Förskolan är delad som
två avdelningar där ytorna är genomtänkta för att ge en bred
och utforskande miljö för varje barn. Verksamheten sker både i
åldersindelade grupper och tillsammans hela förskolan.