Utskriftsdatum: 22 October 2021

Bostadstillägg

18 augusti 2020

Kan du har rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du söker.

Är din totala pension, inklusive tjänstepension, högre än 16 500 kr efter skatt behöver du inte göra någon beräkning. För då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon, räknas bådas inkomster med och beloppet blir då lägre.

Du ansöker enklast genom vår webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning via pensionsmyndigheten.

Beräkning och ansökan finns längre ner på sidan under mer information.

Hoppa till innehåll