Kontakta oss

Hot och våld

Publicerat 09 november 2022

Om du har sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska.
Då kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten.

Vad är våld?

  • Våld är en makthandling
  • Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker, försöker påverka andra till att göra sådant de inte vill eller sluta göra det de vill.
    (ATV:s, Alternativ Till Våld, definition)

Våld kan förekomma i alla former av relationer och inbegriper fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, digitalt och materiellt våld.
Nära relation innebär tidigare partner, nuvarande partner, förälder, barn, släkting och syskon.

Är du/eller har du varit utsatt för våld, använder du våld?
Kontakta socialtjänsten och be att få tala med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Socialtjänstens reception, telefon: 0485-880 85
Servicecenter, telefon: 0485-880 00

Telefonnummer och länkar:

Alternativ till våld, ATV.
Telefon: 010-352 00 00
Skicka e-post

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot och våld. Den som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa dit. De har öppet dygnet runt och samtalet är gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon, 020-50 50 50

Kvinnojour
Kvinnojouren Kalmar
Jourtelefon 0480-191 55
Skicka e-post

Tjejjouren
Roks tjejjourer
webbsida www.rokstjejjourer.se

BRIS
Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Vuxentelefon – om barn 077-150 50 50
webbsida www.bris.se

Andra telefonnummer
Polisen/Socialjouren, 114 114 vid akut fara,112
Brottsofferjouren 0480-880 850200-21 20 19
Mansjouren, 073-697 31 10

Länkar

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

https://www.1177.se/Tema/Sex-och-relationer/Vald-och-overgrepp/Att-bli-utsatt-for-vald-i-en-relation/

www.hedersfortryck.se

www.umo.se

Storasyster

Hoppa till innehåll