Hemtjänst

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Med respekt för deras självbestämmande och integritet. De får då möjligheten att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.

När du bor kvar hemma kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten. För att få insatser utförda, behöver du ha ett biståndsbeslut på hemtjänst. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Det är du tillsammans med biståndshandläggaren som beslutar vad som ska göras hemma hos dig. Du får en kontaktperson som kommer hem till dig och går igenom hur du vill får hemtjänstinsatserna utförda.

Hemtjänsten Norr

Hemtjänsten Mellersta

Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsättra
Dovreviken-Sjöstugan-Blå Rör-Guntorp-Nydala och Karlshöjd
Enhetschef Idriz Spahiu, telefon 0485-881 84
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Räpplinge-Högsrum
Rosenfors och området söder om Södra Vägen.
Enhetschef Therese Franck, telefon 0485-882 91
Skicka e-post

Hemtjänsten Centrum

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende.
Det innebär att företag kan ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan handla om hjälp med mediciner, injektioner, såromläggning, provtagning eller annan omvårdnad.

Du kan läsa mer under Hälso- och sjukvård.

Rehabilitering

Efter sjukdom och skada kan vi erbjuda en tidsbegränsad rehabiliteringsperiod i hemmet för dig som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till distriktsrehabiliteringen på hälsocentralen.

Tekniska hjälpmedel lämnas ut efter behovsbedömning av en arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Syftet med hjälpmedlet ska vara att det underlättar din vardag.

Du kan läsa mer under Hälso- och sjukvård.

Avgifter