Kontakta oss

Hemtjänst

Publicerat 10 december 2013

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.

När du bor kvar hemma kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende.
Det innebär att företag kan ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna.

Avgifter

Maxtaxan är den högsta avgiften kommunen får ta ut. 2 170 kronor per månad
Hemtjänst , ingår i maxtaxan 460 kronor per timme

 

Hemtjänsten Norr:
Böda, Nattpatrull norr
Enhetschef Idriz Sphiu, telefon 0485-882 72
Skicka e-post

Källa-Löttorp-Persnäs 
Enhetschef Elisabeth Karlsson, telefon 0485-88226
Skicka e-post

Hemtjänsten Mellersta:
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsättra
Dovreviken-Sjöstugan-Blå Rör-Guntorp-Nydala och Karlshöjd
Enhetschef Kerstin Mösch Magnusson, telefon 0485-881 84
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Räpplinge-Högsrum
Rosenfors och området söder om Södra Vägen.
Enhetschef Gerd Johnsson, telefon 0485-882 91
Skicka e-post

Hemtjänsten Centrum:
Borgholm centrum söder
Enhetschef: Ewa Karlzon, telefon 0485-886 36
Skicka e-post

Borgholm centrum norr
Enhetschef: Charlotte Håkansson van Luijn. telefon 0485-881 27
Skicka e-post

 

Hoppa till innehåll