Utskriftsdatum: 25 January 2020

Hemtjänst

Borgholms kommun verkar för att äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och omsorg.

När du bor kvar hemma kan du ansöka om hjälp av hemtjänsten. Hemtjänsten ger stöd och hjälp i det dagliga livet så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten tar fasta på vad den enskilda klarar av och kompletterar sedan med olika typer av hemtjänstinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande hemtjänst för personer som bor i ordinärt boende.
Från och med december 2014 kan företag ansöka om att få bedriva hemtjänst inom kommunen.

Hemtjänstinsatserna behovsprövas individuellt av biståndshandläggarna.

Biståndhandläggare:
Norr
Persnäs-Källa-Högby och Böda
Yvonne Sunesson, tel 0485-886 84
Skicka e-post

Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby och Bredsättra
Jessica Hultman, tel 0485-886 10
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Högsrum och Räpplinge
Sofie Hårleman, tel 0485-886 88
Skicka e-post

Centrum
Centrum söder, Borgholm (söder om Storgatan)
Louise Jönsson, tel 0485-886 87
Skicka e-post

Centrum norr, Borgholm (norr om Storgatan)
Sofie Hårleman, tel 0485-886 88
Skicka e-post

För uppgifter om avgifter för hemtjänst kontakta:
Avgiftshandläggare:
Therese Åhlander, tel 0485-880 95
Skicka e-post

Annelie Kjellin tel. 0485- 882 85
Skicka e-post

Enhetschef:
Hemtjänsten Norr
Böda, Löttorp
Enhetschef Anders Pommer, tel 0485-882 72
Skicka e-post

Källa-Persnäs och nattpatrull norr
Enhetschef Elisabeth Karlsson, tel 0485-88226
Skicka e-post

Hemtjänsten Mellersta
Köping-Löt-Alböke-Föra-Egby-Bredsättra
Enhetschef Kerstin Mösch Magnusson, tel 0485-881 84
Skicka e-post

Gärdslösa-Långlöt-Runsten-Räpplinge-Högsrum
Enhetschef Kerstin Mösch Magnusson, tel 0485-881 84
Skicka e-post

Hemtjänsten Centrum
Borgholm centrum söder
Enhetschef: Rabi Haidar, tel 0485-886 36
Skicka e-post

Borgholm centrum norr och nattpatrullen söder:
Enhetschef: Charlotte Håkansson van Luijn. tel 0485-881 27
Skicka e-post