Kontakta oss

Daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet är en insats som är beviljad enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Daglig verksamhet är en anpassad sysselsättning för vuxna personer med funktionsnedsättning. Insatsen gäller personer i yrkesverksam ålder ( upp till 67 år ) som saknar arbete och inte utbildar sig. Verksamheten ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap. Daglig verksamhet enligt LSS får personer som tillhör personkrets 1 eller 2. I kommunen finns arbetsgrupper med olika innehåll och inriktning. Det finns även möjlighet att få en individuell placering på en arbetsplats.

Personer som är omfattande av personkrets 3, kan ansöka om sysselsättningen enligt socialtjänstlagen, SoL. För mer information, följ länk som finns längre ner på sidan under mer information.
För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS/SoL),

Skip to content