Kontakta oss

Adoption

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste man ha medgivande från socialnämnden. Samt ha gått en förberedande föräldrarutbildning i socialtjänstens regi.
Inför ett sådant beslut gör socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen en utredning. Utredningen blir också en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter, som ska välja familj till barn som de har ansvaret för.

Utredningen innebär också en tid av förberedelse för det annorlunda föräldraskap som en adoption innebär. Viktiga egenskaper hos blivande adoptivföräldrar är, förmåga till inlevelse i barnets situation och förståelse för barnets behov att få information om sitt ursprung.

Det har visat sig att barnet får bättre känslomässig anknytning till sin nya familj om adoptivföräldrarna håller barnets ursprung levande.

Genom adoptionen får barnet samma ställning som inom familjen. Enligt svensk lag går aldrig en adoption att häva. Genom adoptionen blir barnet automatiskt svensk medborgare om någon av adoptivföräldrarna är det.

Skip to content