Familj, barn, ungdom

Alla familjer, föräldrar och barn behöver stöd och hjälp ibland. Det kan vara stöd från vänner och familj eller från socialtjänsten, för att hitta lösningar på konflikter i familjen. Det är aldrig fel att söka stöd och hjälp om man känner att man behöver det.

Vi finns här för dig och er

Socialtjänsten

På socialtjänsten arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

I första hand ska det bli bättre hemma

Socialtjänsten kan hjälpa på många sätt att få det bättre hemma. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar familjen bäst. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man till exempel få stöd i sin föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Alla kan ansöka om stöd och skydd

Om man tror att man behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan höra av sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd. Här ska du hitta telefonnummer och andra sätt du kan ta kontakt.

Familjecentralen

På en familjecentral ingår barnmorskemottagning, barnhälsocentral, öppen förskola och socialtjänst. De som arbetar på familjecentralen är till för dig och ditt/dina barn och det kostar inget att gå dit. Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer med barn 0 – 6 år. Det finns olika yrkesprofessioner som du kan vända dig till. Du kan ta upp olika frågor och funderingar som du har om ditt barn och om att vara förälder.

Socialtjänsten deltar i familjecentralens verksamhet med information och rådgivning. Genom familjecentralen kan du få kontakt med en familjepedagog för att få stöd i frågor som rör barn, föräldraskap och relationer. Familjepedagogen kan också hjälpa dig med information och rådgivning om socialtjänstens övriga verksamheter gällande exempelvis missbruk, ekonomiskt bistånd och familjerätt.

Du kan själv kontakta någon av familjepedagogerna för att boka tid. Dessa arbetar utan att dokumentera vad som sägs i samtalen. Det krävs ingen utredning och de har sekretess gentemot övriga professioner på familjecentralen.

Martina Johansson, familjepedagog
0485-882 57 eller 070-606 17 05
Skicka e-post

Carolina Almeborg, familjepedagog
0485-880 87 eller 070-204 79 09
Skicka e-post

Förebyggande teamet

Förebyggande teamet består av familjepedagoger och är en del av socialtjänsten, men arbetar också tillsammans med skolan. Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett samtal om stöd, det behövs inget beslut om insatser. Vi har sekretess men en anmälningsskyldighet vid oro. Vi för inga journaler.

Vad kan vi göra för dig?

Vårt mål är att finnas tillgängliga för ungdomar. Vi vistas i miljöer där ungdomar befinner sig under dagar, kvällar och helger, bland annat genom fältarbete. Vi erbjuder råd och stöd till de ungdomar som vill och behöver.

Föräldrar är viktiga! Vi kontaktar föräldrar om vi blir oroade för en ungdom. Detta gör vi för att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar. Vi ger även stöd till dig som förälder.

Vänd dig till oss

  • om du är orolig för din tonåring.
  • om din tonåring är ute och rör sig i fel kretsar.
  • om du har frågor kring droger och kriminalitet.
  • om du som ungdom är orolig över något.

Förebyggande teamet
Martina Johansson
Telefon: 070-606 17 05
Skicka e-post

Felicia Råberg
Telefon: 0485-882 80
Skicka e-post

Victoria Augustsson
Telefon: 072-568 26 78
Skicka e-post