Utskriftsdatum: 30 September 2020

Integration

Borgholms kommun har sedan länge tillbaka ett aktivt mottagande av flyktingar och andra nyanlända invandrare. I Borgholms kommun lever många människor med olika bakgrund, vissa är födda i Sverige och andra är utrikesfödda. På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare kan vända dig för att få information och hjälp.