Kontakta oss

Faderskap

Publicerat 10 december 2013

När ett barn är fött och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet bli fastställt genom en faderskapsbekräftelse. Det är först när denna är undertecknat, som barnet får de juridiska rättigheter tillvarataget. Till exempel arvsrätt, rätt till faderns efternamn med mera.

Socialnämnden får, i samband med att ett barn till ogifta föräldrar är fött, en avisering från folkbokföringen om detta. Modern blir ombedd genom brev att ta kontakt med socialförvaltningen, individ- och familjeomsorg, för att komma överens om en tid att underteckna handlingarna. Föräldrarna kan även underteckna handlingarna, innan barnet är fött. Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet gör man även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Om det uppstår tveksamheter om vem som är far till barnet, finns möjligheter att göra ett DNA-test, som blir genomfört och bekostat av individ- och familjeomsorgen. I vissa sällsynta fall blir fastställt faderskapet genom dom i tingsrätten.

Skip to content