Kontakta oss

Stöd vid separation

Publicerat 20 oktober 2023

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska se ut för gemensamma barn. Familjerätten kan hjälpa er som föräldrar att komma överens genom att erbjuda samarbetssamtal och telefonrådgivning.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för er som separerade föräldrar att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör gemensamma barn.

Samtalen kan exempelvis handla om föräldrarnas kommunikation, barnets boende och umgänge, eller hur båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning. Samtalsledarens roll är att hjälpa föräldrarna att föra ett konstruktivt samtal, genom att strukturera och leda samtalet.

Barnets bästa och barnets behov är i fokus vid samtalen. Hänsyn ska tas till barnets synpunkter och önskemål, utifrån barnets ålder och utveckling. Därför träffar vi gärna ert barn för att göra barnet delaktig.

Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Hoppa till innehåll