Stöd till barn med funktionsnedsättning

Du som har ett barn som behöver stöd på grund av en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan få hjälp med olika stödinsatser. Ditt barn har rätt att leva som andra och att delta aktivt i samhället. Stödet anpassas efter ditt barns individuella behov.

Du ansöker om stödinsats muntligt, via en blankett eller vår e-tjänst. Det är en LSS-handläggare som tar emot din ansökan och utreder ditt barns behov. Om du behöver komma i kontakt med en LSS-handläggare så kan du göra det via kontaktuppgifterna nedan.

Insatser som vänder sig till barn

Personlig assistans

Om ditt barn har omfattande funktionsnedsättningar och behöver hjälp med sina grundläggande behov för att klara sina vardagliga rutiner, kan barnet ha rätt att få en personlig assistent.

Grundläggande behov är exempelvis att duscha, klä av eller på sig, äta och att kommunicera med andra. Vad ditt barn får hjälp med av sin personliga assistent beror på vad barnet behöver för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Om ditt barn bedöms ha behov av hjälp med de grundläggande behoven kan barnet även ha rätt till hjälp med andra behov. Det kan till exempel vara att delta i olika aktiviteter. Barnet kan inte få personlig assistans för behov som bedöms vara normalt föräldraansvar.

Ledsagarservice

Om ditt barn har en funktionsnedsättning kan han eller hon ha rätt till så kallad ledsagarservice. Det innebär att ditt barn erbjuds en person, en så kallad ledsagare, som följer med på olika fritidsaktiveter.

Det kan också handla om att ditt barn vill gå en promenad, delta i kulturaktiviteter eller besöka en vän. Ledsagarservicen anpassas efter ditt barns individuella behov och tanken är att barnet ska kunna leva ett aktivt liv nära sitt hem.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som kan komplettera ditt barns kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen kan ge barnet ett umgänge och exempelvis följa med på olika fritidsaktiviteter. Syftet med att ha en kontaktperson är att ditt barn ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Avlösarservice i hemmet

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så kan han eller hon ha rätt till insatsen avlösarservice. Det innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden av ditt barn, så att du som vårdnads­havare kan spendera tid med barnets syskon eller göra annat som du inte hinner med i vardagen.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Om ditt barn har en funktionsnedsättning så kan hon eller han ha möjlighet att beviljas korttidsvistelse för tillfällig återhämtning och ett miljöombyte, samtidigt som du som förälder också kan få chans att hämta kraft. Korttidsvistelsen kan vara på ett korttidsboende, i en stödfamilj eller genom att ditt barn exempelvis kan få åka på ett läger.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Från och med att ditt barn har avslutat vårterminen det år barnet fyller 13 år kan barnet beviljas korttidstillsyn, en fortsatt fritidsverksamhet medan du som förälder jobbar eller studerar. Ditt barn kan få korttidstillsyn både före och efter skolan, på lovdagar, studiedagar samt under längre lov. Den här möjligheten finns till och med då ditt barn har slutat gymnasiet.

Familjehem eller bostad med särskild service

Ibland kan det vara så att barn med funktionsnedsättningar har ett så omfattande behov av hjälp och stöd i vardagen att de trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Då kan barnet ha rätt att få bo i ett familjehem, eller i en bostad med särskild service.