Utskriftsdatum: 19 October 2019

Ekbacka

Ekbacka är ett särskilt boende beläget i centrala Borgholm.

På Ekbacka finns det 61 bostäder fördelat på fyra enheter. Ekbacka Fyra är avsedd för korttidboende med rehabiliteringsinriktning och inriktning med vård vid livets slut. De andra enheterna är permanentboende  för personer med demenssjukdom.

Ekbacka 2 – Demensboende
Enhetschef Therese Franck, tel 0485-884 14
Skicka e-post

Ekbacka 4 – Korttidsboende
Enhetschef Tina Svantesson, tel 0485-884 14
Skicka e-post

Ekbacka 5, demensboende
Enhetschef Maria Svensson, tel 0485-882 68
Skicka e-post

Ekbacka 6, äldreboende
Enhetschef Emma Lundberg, tel 0485-882 87
Skicka e-post

För uppgifter om avgifter kontakta någon av avgiftshandläggarna:
Therese Åhlander, tel: 0485-880 95
Skicka e-post

Annelie Kjellin, tel:0485-882 85
Skicka e-post