Kontakta oss

Har du använt våld?

Har du använt våld mot din partner eller ditt barn. Eller är du rädd för att du kommer att göra det?
Du kan få stöd och hjälp att bryta ditt beteende.

Om du har svårt att hantera din ilska och/eller använder våld mot någon närstående, kan du kontakta socialtjänsten för stöd och eventuell vidare behandling. Behandling kan ges individuellt eller i grupp.

Kontakta socialtjänstens vuxenenhet, telefon: 0485-880 85
Be att få tala med socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation.

Du kan också ringa telefonlinjen Välj att sluta, telefon: 020-555666. Här får du möjlighet att prata anonymt med en terapeut eller annan professionell för att få hjälp med att förändra ett kontrollerat eller våldsamt beteende.

Länk till: Välj att sluta.

 

Skip to content