Kontakta oss
  • Äldre par på bänk
  • Äldre par på bänk

Anhörigstöd

Publicerat 10 december 2013

När en närstående på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar sin vardag på egen hand är det vanligt att anhöriga hjälper till. En anhörig kan vara någon i familjen, släkten men även i vänkretsen.

Anhöriga som vårdar och/eller stödjer en närstående gör en viktig betydelsefull insats med det kan också innebära en fysisk och psykisk stor belastning.

För att orka kan du som är anhörig behöva stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en kortare eller längre period.

Då finns anhörigstödet till för dig med

  • Rådgivning
  • Enskilda samtal
  • Samtalsgrupper

Stödet ska vara individ/familjeinriktat eftersom alla anhöriga inte har samma behov.

I samtalsgrupperna får man möjlighet att träffa andra i samma situation och möta förståelse och stöd för den situation som man lever i som anhörig.
Målsättningen med anhörigstöd är att ge anhöriga hjälp och stöd att orka med sin situation vilket bidrar till en ökad livskvalitet.

Hoppa till innehåll